Смартфон с проектор прави всяка повърхност сензорна

  • 2015-05-29

Smart Cast – именно това е любопитната концептуална разработка на компанията Lenovo, която беше показана на конференцията Tech World.

Устройството представлява смартфон с вграден мини проектор. Идеята, ако си спомняте, не я чуваме за първи път, но Lenovo я преосмисля, доанализира и реализира на практика редица интересни функции. 

Устройството е снабдено с лазерен проектор, който не изисква фокусиране. Поместен е в специален въртящ се модул, позволяващ да се използва по два начина. В легнала позиция смартфонът позволява да изобрази картина на вертикална повърхност. Например, на стена. Завъртите ли проекционния блок и като премахнете поставката на задната страна на корпуса, апаратът може да бъде поставен под ъгъл. В тази позиция изображението ще се формира върху хоризонтална повърхност. Например, на масата. 

В Smart Cast се натъкваме на интегриран инфрачервен детектор за движение. Благодарение на него, всяка повърхност може да бъде превърната в сензорна. На нея може да се отрази клавиатура или пък виртуален дисплей, управляван с жестове.



Коментари за новината

Do Not Enter