Samsung ексклузивно ще започне да предлага услугата Here Maps за Android

  • 2014-09-09

Samsung усилено продължава да се отдалечава от Google. Преди кратко време съобщи, че още през този октомври за телефоните Galaxy ексклузивно ще бъде налично приложението, което ще позволява достъп до платформата на Nokia Here.

Новопредлаганата бета версия за софтуера ще направи своя дебют заедно със стартирането на продажбата на Gear S на пазара. Първоначално  ще бъде разпространяван единствено през фирмения магазин Samsung Apps.

Това е тип умен часовник. Приложението ще е от голяма полза за пешеходците. Благодарение но него ще бъде предложена тип пешеходна навигация. Ще дава възможност за походови указания. Това ще предостави шанс за предварително синхронизиране на създадени вече маршрути с всички съвместими налични устройства.

Между двете компании – Samsung и Google, съществува вече сключено споразумение. То всъщност покрива онези продукти, които са базирани на платформа Tizen – притежание на Samsung. Такива са популярните часовници от серията Gear.Коментари за новината

Do Not Enter